Федерация на потребителите в Б-я
ул. "Стефан Стамболов" № 35А,
ет. 1, ап. 1
1303, София
тел./факс: (+359 2) 833 32 85
email: fcb@potrebiteli-bg.org

Знак на ФПБ

Федерация на потребителите в България
ул. "Стефан Стамболов" № 35А, ет. 1, ап. 1, 1303 София
тел./факс: (+359 2) 833 32 85
email: fcb@potrebiteli-bg.org

Copyright