Теодора Овчарова – Драганова, кандидат за Народен представител от 23 МИР София, № 104

Тео­до­ра Овча­ро­ва – Драганова

Тео­до­ра Овча­ро­ва – Дра­га­но­ва, кан­ди­дат за Наро­ден пред­ста­ви­тел от 23 МИР София, с пре­фе­рен­ци­а­лен № 104 днес посе­ти предиз­бор­на­та при­ем­на на ПК Еког­лас­ност. Тя бе посрещ­на­та от пред­се­да­те­ля на пар­ти­я­та Емил Георгиев.

Тео­до­ра спо­де­ли сво­и­те основ­ни при­ори­те­ти като поли­тик и като гражданин:
– опаз­ва­не­то на пар­ко­ве­те, зеле­ни­те пло­щи, гори­те, при­ро­да­та ни като цяло
– започ­ва­не стро­е­жа на АЕЦ Беле­не, защо­то това ще дове­де до по-зеле­на и по-евти­на енер­гия за България
Емил Геор­ги­ев заяви, че това са част от основ­ни­те при­ори­те­ти на ПК Екоглосност.
И два­ма­та изра­зи­ха жела­ние за бъде­ща съв­мес­т­на рабо­та за опаз­ва­не чис­то­та на при­ро­да­та в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.