Федерация на потребителите в България

ул. “Вес­лец” № 2, пар­тер

1000 София

email: fcb@potrebiteli-bg.org

ВАЖНО!!!

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Все­ки рабо­тен ден:
10:30 — 11:30